Doz Legal

Avukatlık ve Danışmanlık

“Herkesin, anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı, yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.” (İHEB Madde 8)

DozLegal

Bireysel veya kurumsal müvekkillerimizin, mevcut veya olası hukuki problemlerine çözümler üretiyoruz. Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda danışmanlık, dava vekilliği ve müdafiilik gibi avukatlık hizmetleri sunmakta, sunduğumuz hizmetlerin sonuç odaklı olmasına özen göstermekteyiz. Bu doğrultuda ürettiğimiz çözümlerin hızlı, pratik ve kalıcı olmasını önemsemekteyiz.

Pozitif hukukun değişen yapısına uygun olarak kendimizi yenilikçi kılmayı, güncel gelişmelere uyum sağlamayı kendimize amaç edinmekteyiz.

Tazminat
Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku

Sözleşmeler
Hukuku

Sağlık
Hukuku

Ceza
Hukuku

Gayrimenkul
Hukuku

İcra & İflas
Hukuku

diğerleri...

Makaleler